Лига
Резултат
Трајање
EHOME's Draft
Opposing Draft
10482
Кина
40:30
EHOME EHOME | Светлост | 1st Pick |
Lich
1
Избор
Tusk
4
Избор
Visage
6
Избор
Underlord
8
Избор
Shadow Fiend
9
Избор
Centaur Warrunner
1
Забрана
Io
3
Забрана
Tidehunter
5
Забрана
Earth Spirit
7
Забрана
Kunkka
9
Забрана
Meepo
12
Забрана
Fnatic Fnatic | Тама
Sven
2
Избор
Grimstroke
3
Избор
Brewmaster
5
Избор
Dark Seer
7
Избор
Tinker
10
Избор
Elder Titan
2
Забрана
Tiny
4
Забрана
Beastmaster
6
Забрана
Juggernaut
8
Забрана
Medusa
10
Забрана
Outworld Devourer
11
Забрана
10482
Кина
35:00
EHOME EHOME | Тама | 1st Pick |
Tiny
1
Избор
Visage
4
Избор
Undying
6
Избор
Lion
8
Избор
Medusa
9
Избор
Kunkka
1
Забрана
Io
3
Забрана
Earth Spirit
5
Забрана
Troll Warlord
7
Забрана
Magnus
9
Забрана
Templar Assassin
12
Забрана
TNC Predator TNC Predator | Светлост
Tusk
2
Избор
Lich
3
Избор
Terrorblade
5
Избор
Underlord
7
Избор
Razor
10
Избор
Elder Titan
2
Забрана
Beastmaster
4
Забрана
Huskar
6
Забрана
Drow Ranger
8
Забрана
Outworld Devourer
10
Забрана
Tinker
11
Забрана
10482
Кина
43:33
EHOME EHOME | Светлост | 1st Pick |
Beastmaster
1
Избор
Undying
4
Избор
Lion
6
Избор
Luna
8
Избор
Shadow Fiend
9
Избор
Kunkka
1
Забрана
Io
3
Забрана
Earth Spirit
5
Забрана
Grimstroke
7
Забрана
Troll Warlord
9
Забрана
Lina
12
Забрана
TNC Predator TNC Predator | Тама
Lich
2
Избор
Tidehunter
3
Избор
Anti-Mage
5
Избор
Rubick
7
Избор
Nature's Prophet
10
Избор
Elder Titan
2
Забрана
Tusk
4
Забрана
Tiny
6
Забрана
Visage
8
Забрана
Terrorblade
10
Забрана
Huskar
11
Забрана
10482
Кина
19:27
EHOME EHOME | Светлост | 1st Pick |
Elder Titan
1
Избор
Tidehunter
4
Избор
Shadow Shaman
6
Избор
Drow Ranger
8
Избор
Vengeful Spirit
9
Избор
Visage
1
Забрана
Io
3
Забрана
Lich
5
Забрана
Outworld Devourer
7
Забрана
Kunkka
9
Забрана
Templar Assassin
12
Забрана
Chaos Esports Club Chaos Esports Club | Тама
Faceless Void
2
Избор
Jakiro
3
Избор
Grimstroke
5
Избор
Doom
7
Избор
Pugna
10
Избор
Sven
2
Забрана
Tiny
4
Забрана
Beastmaster
6
Забрана
Huskar
8
Забрана
Oracle
10
Забрана
Luna
11
Забрана
10482
Кина
21:41
EHOME EHOME | Светлост | 1st Pick |
Elder Titan
1
Избор
Faceless Void
4
Избор
Oracle
6
Избор
Huskar
8
Избор
Outworld Devourer
9
Избор
Visage
1
Забрана
Io
3
Забрана
Lich
5
Забрана
Naga Siren
7
Забрана
Medusa
9
Забрана
Phantom Lancer
12
Забрана
Chaos Esports Club Chaos Esports Club | Тама
Jakiro
2
Избор
Earth Spirit
3
Избор
Tidehunter
5
Избор
Windranger
7
Избор
Phantom Assassin
10
Избор
Tiny
2
Забрана
Sven
4
Забрана
Beastmaster
6
Забрана
Dark Seer
8
Забрана
Pugna
10
Забрана
Drow Ranger
11
Забрана
10482
Кина
33:14
EHOME EHOME | Светлост | 1st Pick
Beastmaster
1
Избор
Elder Titan
4
Избор
Oracle
6
Избор
Anti-Mage
8
Избор
Queen of Pain
9
Избор
Visage
1
Забрана
Io
3
Забрана
Chen
5
Забрана
Troll Warlord
7
Забрана
Juggernaut
9
Забрана
Dragon Knight
12
Забрана
Chaos Esports Club Chaos Esports Club | Тама |
Earth Spirit
2
Избор
Lich
3
Избор
Tidehunter
5
Избор
Naga Siren
7
Избор
Windranger
10
Избор
Tiny
2
Забрана
Medusa
4
Забрана
Dark Seer
6
Забрана
Keeper of the Light
8
Забрана
Jakiro
10
Забрана
Kunkka
11
Забрана
10482
Кина
49:39
EHOME EHOME | Тама | 1st Pick
Tiny
1
Избор
Anti-Mage
4
Избор
Lion
6
Избор
Clinkz
8
Избор
Bristleback
9
Избор
Lich
1
Забрана
Io
3
Забрана
Magnus
5
Забрана
Sven
7
Забрана
Beastmaster
9
Забрана
Death Prophet
12
Забрана
Virtus.pro Virtus.pro | Светлост |
Medusa
2
Избор
Keeper of the Light
3
Избор
Rubick
5
Избор
Tidehunter
7
Избор
Juggernaut
10
Избор
Earth Spirit
2
Забрана
Tusk
4
Забрана
Elder Titan
6
Забрана
Outworld Devourer
8
Забрана
Razor
10
Забрана
Dark Seer
11
Забрана
10482
Кина
23:03
EHOME EHOME | Тама
Tiny
2
Избор
Keeper of the Light
3
Избор
Nature's Prophet
5
Избор
Huskar
7
Избор
Drow Ranger
10
Избор
Earth Spirit
2
Забрана
Tusk
4
Забрана
Elder Titan
6
Забрана
Grimstroke
8
Забрана
Kunkka
10
Забрана
Sniper
11
Забрана
Virtus.pro Virtus.pro | Светлост | 1st Pick |
Lich
1
Избор
Juggernaut
4
Избор
Magnus
6
Избор
Beastmaster
8
Избор
Outworld Devourer
9
Избор
Medusa
1
Забрана
Io
3
Забрана
Oracle
5
Забрана
Terrorblade
7
Забрана
Visage
9
Забрана
Pugna
12
Забрана
10482
Кина
27:50
EHOME EHOME | Светлост | 1st Pick |
Elder Titan
1
Избор
Jakiro
4
Избор
Visage
6
Избор
Outworld Devourer
8
Избор
Dark Seer
9
Избор
Io
1
Забрана
Lich
3
Забрана
Earth Spirit
5
Забрана
Undying
7
Забрана
Dazzle
9
Забрана
Pugna
12
Забрана
Virtus.pro Virtus.pro | Тама
Medusa
2
Избор
Sven
3
Избор
Nature's Prophet
5
Избор
Grimstroke
7
Избор
Juggernaut
10
Избор
Tusk
2
Забрана
Keeper of the Light
4
Забрана
Tiny
6
Забрана
Razor
8
Забрана
Anti-Mage
10
Забрана
Batrider
11
Забрана
10452
Западна Европа
28:35
EHOME EHOME | Светлост | 1st Pick |
Tiny
1
Избор
Chen
4
Избор
Phantom Assassin
6
Избор
Underlord
8
Избор
Leshrac
9
Избор
Medusa
1
Забрана
Visage
3
Забрана
Earth Spirit
5
Забрана
Shadow Fiend
7
Забрана
Anti-Mage
9
Забрана
Pugna
12
Забрана
Gambit Esports Gambit Esports | Тама
Keeper of the Light
2
Избор
Beastmaster
3
Избор
Terrorblade
5
Избор
Tidehunter
7
Избор
Phoenix
10
Избор
Tusk
2
Забрана
Elder Titan
4
Забрана
Huskar
6
Забрана
Kunkka
8
Забрана
Faceless Void
10
Забрана
Outworld Devourer
11
Забрана
10452
Западна Европа
32:17
EHOME EHOME | Тама |
Tusk
2
Избор
Jakiro
3
Избор
Tidehunter
5
Избор
Luna
7
Избор
Shadow Fiend
10
Избор
Earth Spirit
2
Забрана
Medusa
4
Забрана
Visage
6
Забрана
Anti-Mage
8
Забрана
Outworld Devourer
10
Забрана
Underlord
11
Забрана
Gambit Esports Gambit Esports | Светлост | 1st Pick
Elder Titan
1
Избор
Lich
4
Избор
Faceless Void
6
Избор
Meepo
8
Избор
Death Prophet
9
Избор
Sven
1
Забрана
Huskar
3
Забрана
Tiny
5
Забрана
Kunkka
7
Забрана
Dark Seer
9
Забрана
Monkey King
12
Забрана
10452
Западна Европа
43:00
EHOME EHOME | Светлост | 1st Pick
Keeper of the Light
1
Избор
Sven
4
Избор
Io
6
Избор
Magnus
8
Избор
Legion Commander
9
Избор
Medusa
1
Забрана
Visage
3
Забрана
Earth Spirit
5
Забрана
Meepo
7
Забрана
Shadow Fiend
9
Забрана
Outworld Devourer
12
Забрана
Gambit Esports Gambit Esports | Тама |
Nature's Prophet
2
Избор
Tiny
3
Избор
Lich
5
Избор
Anti-Mage
7
Избор
Razor
10
Избор
Tusk
2
Забрана
Huskar
4
Забрана
Elder Titan
6
Забрана
Kunkka
8
Забрана
Tidehunter
10
Забрана
Dragon Knight
11
Забрана
10452
Западна Европа
43:12
EHOME EHOME | Тама |
Sven
2
Избор
Keeper of the Light
3
Избор
Pugna
5
Избор
Kunkka
7
Избор
Huskar
10
Избор
Earth Spirit
2
Забрана
Medusa
4
Забрана
Visage
6
Забрана
Shadow Fiend
8
Забрана
Anti-Mage
10
Забрана
Ember Spirit
11
Забрана
Gambit Esports Gambit Esports | Светлост | 1st Pick
Tusk
1
Избор
Dazzle
4
Избор
Dark Seer
6
Избор
Phantom Lancer
8
Избор
Tidehunter
9
Избор
Elder Titan
1
Забрана
Beastmaster
3
Забрана
Tiny
5
Забрана
Oracle
7
Забрана
Terrorblade
9
Забрана
Juggernaut
12
Забрана
10452
Западна Европа
41:11
EHOME EHOME | Тама |
Beastmaster
2
Избор
Lion
3
Избор
Tusk
5
Избор
Kunkka
7
Избор
Anti-Mage
10
Избор
Earth Spirit
2
Забрана
Visage
4
Забрана
Medusa
6
Забрана
Shadow Fiend
8
Забрана
Meepo
10
Забрана
Outworld Devourer
11
Забрана
Gambit Esports Gambit Esports | Светлост | 1st Pick
Keeper of the Light
1
Избор
Tidehunter
4
Избор
Io
6
Избор
Gyrocopter
8
Избор
Dragon Knight
9
Избор
Elder Titan
1
Забрана
Tiny
3
Забрана
Oracle
5
Забрана
Undying
7
Забрана
Huskar
9
Забрана
Morphling
12
Забрана
10452
Западна Европа
1:12:25
EHOME EHOME | Тама |
Oracle
2
Избор
Elder Titan
3
Избор
Beastmaster
5
Избор
Terrorblade
7
Избор
Sniper
10
Избор
Earth Spirit
2
Забрана
Keeper of the Light
4
Забрана
Visage
6
Забрана
Tidehunter
8
Забрана
Sven
10
Забрана
Shadow Fiend
11
Забрана
Gambit Esports Gambit Esports | Светлост | 1st Pick
Dazzle
1
Избор
Medusa
4
Избор
Tusk
6
Избор
Underlord
8
Избор
Outworld Devourer
9
Избор
Huskar
1
Забрана
Tiny
3
Забрана
Faceless Void
5
Забрана
Anti-Mage
7
Забрана
Razor
9
Забрана
Pugna
12
Забрана
10452
Западна Европа
31:15
EHOME EHOME | Тама |
Tiny
2
Избор
Oracle
3
Избор
Clinkz
5
Избор
Tidehunter
7
Избор
Drow Ranger
10
Избор
Brewmaster
2
Забрана
Tusk
4
Забрана
Centaur Warrunner
6
Забрана
Troll Warlord
8
Забрана
Beastmaster
10
Забрана
Kunkka
11
Забрана
KEEN GAMING KEEN GAMING | Светлост | 1st Pick
Dazzle
1
Избор
Earth Spirit
4
Избор
Faceless Void
6
Избор
Death Prophet
8
Избор
Outworld Devourer
9
Избор
Keeper of the Light
1
Забрана
Elder Titan
3
Забрана
Medusa
5
Забрана
Huskar
7
Забрана
Lion
9
Забрана
Terrorblade
12
Забрана
10452
Западна Европа
26:04
EHOME EHOME | Тама |
Beastmaster
2
Избор
Medusa
3
Избор
Lion
5
Избор
Undying
7
Избор
Queen of Pain
10
Избор
Brewmaster
2
Забрана
Tusk
4
Забрана
Centaur Warrunner
6
Забрана
Tidehunter
8
Забрана
Outworld Devourer
10
Забрана
Death Prophet
11
Забрана
KEEN GAMING KEEN GAMING | Светлост | 1st Pick
Dazzle
1
Избор
Earth Spirit
4
Избор
Lich
6
Избор
Troll Warlord
8
Избор
Razor
9
Избор
Keeper of the Light
1
Забрана
Elder Titan
3
Забрана
Tiny
5
Забрана
Rubick
7
Забрана
Oracle
9
Забрана
Pugna
12
Забрана
10452
Западна Европа
28:22
EHOME EHOME | Светлост | 1st Pick |
Elder Titan
1
Избор
Tiny
4
Избор
Oracle
6
Избор
Huskar
8
Избор
Rubick
9
Избор
Nature's Prophet
1
Забрана
Earth Spirit
3
Забрана
Chen
5
Забрана
Lich
7
Забрана
Tusk
9
Забрана
Brewmaster
12
Забрана
OG OG | Тама
Sven
2
Избор
Grimstroke
3
Избор
Juggernaut
5
Избор
Razor
7
Избор
Clinkz
10
Избор
Io
2
Забрана
Dazzle
4
Забрана
Beastmaster
6
Забрана
Faceless Void
8
Забрана
Keeper of the Light
10
Забрана
Slark
11
Забрана
10452
Западна Европа
44:36
EHOME EHOME | Тама |
Tiny
2
Избор
Keeper of the Light
3
Избор
Faceless Void
5
Избор
Elder Titan
7
Избор
Timbersaw
10
Избор
Nature's Prophet
2
Забрана
Io
4
Забрана
Earth Spirit
6
Забрана
Phoenix
8
Забрана
Grimstroke
10
Забрана
Visage
11
Забрана
OG OG | Светлост | 1st Pick
Sven
1
Избор
Beastmaster
4
Избор
Drow Ranger
6
Избор
Winter Wyvern
8
Избор
Vengeful Spirit
9
Избор
Tusk
1
Забрана
Lich
3
Забрана
Undying
5
Забрана
Dazzle
7
Забрана
Broodmother
9
Забрана
Pugna
12
Забрана
10452
Западна Европа
33:15
EHOME EHOME | Светлост |
Sven
2
Избор
Keeper of the Light
3
Избор
Phantom Assassin
5
Избор
Oracle
7
Избор
Pugna
10
Избор
Terrorblade
2
Забрана
Io
4
Забрана
Medusa
6
Забрана
Grimstroke
8
Забрана
Lone Druid
10
Забрана
Dazzle
11
Забрана
Playmakers Playmakers | Тама | 1st Pick
Tusk
1
Избор
Dark Seer
4
Избор
Dragon Knight
6
Избор
Huskar
8
Избор
Chen
9
Избор
Faceless Void
1
Забрана
Beastmaster
3
Забрана
Tiny
5
Забрана
Juggernaut
7
Забрана
Puck
9
Забрана
Razor
12
Забрана
1 - 20 of 1106