Лига
Резултат
Трајање
TEAM TEAM's Draft
Opposing Draft
10548
Исток САД
17:40
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост | 1st Pick |
Lich
1
Избор
Nature's Prophet
4
Избор
Earthshaker
6
Избор
Outworld Devourer
8
Избор
Timbersaw
9
Избор
Vengeful Spirit
1
Забрана
Tusk
3
Забрана
Grimstroke
5
Забрана
Viper
7
Забрана
Razor
9
Забрана
Pugna
12
Забрана
Black Sheep! Black Sheep! | Тама
Undying
2
Избор
Sven
3
Избор
Slark
5
Избор
Spirit Breaker
7
Избор
Skywrath Mage
10
Избор
Medusa
2
Забрана
Magnus
4
Забрана
Io
6
Забрана
Monkey King
8
Забрана
Earth Spirit
10
Забрана
Faceless Void
11
Забрана
10548
Исток САД
18:51
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост |
Earth Spirit
2
Избор
Visage
3
Избор
Undying
5
Избор
Dark Seer
7
Избор
Medusa
10
Избор
Vengeful Spirit
2
Забрана
Lich
4
Забрана
Tusk
6
Забрана
Anti-Mage
8
Забрана
Oracle
10
Забрана
Juggernaut
11
Забрана
Black Sheep! Black Sheep! | Тама | 1st Pick
Grimstroke
1
Избор
Tidehunter
4
Избор
Weaver
6
Избор
Jakiro
8
Избор
Phantom Lancer
9
Избор
Magnus
1
Забрана
Beastmaster
3
Забрана
Io
5
Забрана
Monkey King
7
Забрана
Dazzle
9
Забрана
Slark
12
Забрана
10548
Исток САД
30:56
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама | 1st Pick |
Io
1
Избор
Gyrocopter
4
Избор
Brewmaster
6
Избор
Tiny
8
Избор
Monkey King
9
Избор
Vengeful Spirit
1
Забрана
Tusk
3
Забрана
Dark Seer
5
Забрана
Medusa
7
Забрана
Morphling
9
Забрана
Huskar
12
Забрана
Black Sheep! Black Sheep! | Светлост
Grimstroke
2
Избор
Doom
3
Избор
Disruptor
5
Избор
Anti-Mage
7
Избор
Lion
10
Избор
Magnus
2
Забрана
Lich
4
Забрана
Tidehunter
6
Забрана
Outworld Devourer
8
Забрана
Centaur Warrunner
10
Забрана
Kunkka
11
Забрана
10548
Исток САД
23:50
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост |
Lich
2
Избор
Grimstroke
3
Избор
Slardar
5
Избор
Phantom Assassin
7
Избор
Sniper
10
Избор
Dazzle
2
Забрана
Magnus
4
Забрана
Beastmaster
6
Забрана
Undying
8
Забрана
Oracle
10
Забрана
Outworld Devourer
11
Забрана
Truffle Salt Truffle Salt | Тама | 1st Pick
Tiny
1
Избор
Juggernaut
4
Избор
Sven
6
Избор
Phoenix
8
Избор
Pugna
9
Избор
Tusk
1
Забрана
Troll Warlord
3
Забрана
Io
5
Забрана
Medusa
7
Забрана
Terrorblade
9
Забрана
Huskar
12
Забрана
10548
Исток САД
27:11
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама | 1st Pick |
Magnus
1
Избор
Troll Warlord
4
Избор
Shadow Shaman
6
Избор
Outworld Devourer
8
Избор
Pangolier
9
Избор
Tiny
1
Забрана
Keeper of the Light
3
Забрана
Dazzle
5
Забрана
Batrider
7
Забрана
Earth Spirit
9
Забрана
Pugna
12
Забрана
Truffle Salt Truffle Salt | Светлост
Undying
2
Избор
Beastmaster
3
Избор
Underlord
5
Избор
Slark
7
Избор
Kunkka
10
Избор
Lich
2
Забрана
Io
4
Забрана
Tusk
6
Забрана
Medusa
8
Забрана
Dark Seer
10
Забрана
Sven
11
Забрана
10452
Западна Европа
23:23
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама | 1st Pick
Tusk
1
Избор
Medusa
4
Избор
Oracle
6
Избор
Batrider
8
Избор
Lifestealer
9
Избор
Brewmaster
1
Забрана
Centaur Warrunner
3
Забрана
Beastmaster
5
Забрана
Anti-Mage
7
Забрана
Sniper
9
Забрана
Huskar
12
Забрана
KEEN GAMING KEEN GAMING | Светлост |
Lich
2
Избор
Grimstroke
3
Избор
Tiny
5
Избор
Phantom Assassin
7
Избор
Razor
10
Избор
Earth Spirit
2
Забрана
Magnus
4
Забрана
Keeper of the Light
6
Забрана
Tidehunter
8
Забрана
Shadow Demon
10
Забрана
Juggernaut
11
Забрана
10452
Западна Европа
37:53
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост | 1st Pick |
Lich
1
Избор
Anti-Mage
4
Избор
Nyx Assassin
6
Избор
Sniper
8
Избор
Tiny
9
Избор
Brewmaster
1
Забрана
Centaur Warrunner
3
Забрана
Beastmaster
5
Забрана
Slardar
7
Забрана
Troll Warlord
9
Забрана
Juggernaut
12
Забрана
KEEN GAMING KEEN GAMING | Тама
Keeper of the Light
2
Избор
Medusa
3
Избор
Lion
5
Избор
Earthshaker
7
Избор
Weaver
10
Избор
Earth Spirit
2
Забрана
Magnus
4
Забрана
Tusk
6
Забрана
Grimstroke
8
Забрана
Rubick
10
Забрана
Tidehunter
11
Забрана
10452
Западна Европа
37:20
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост | 1st Pick
Lich
1
Избор
Medusa
4
Избор
Keeper of the Light
6
Избор
Troll Warlord
8
Избор
Sven
9
Избор
Brewmaster
1
Забрана
Centaur Warrunner
3
Забрана
Dazzle
5
Забрана
Anti-Mage
7
Забрана
Huskar
9
Забрана
Razor
12
Забрана
KEEN GAMING KEEN GAMING | Тама |
Beastmaster
2
Избор
Rubick
3
Избор
Jakiro
5
Избор
Phantom Assassin
7
Избор
Sniper
10
Избор
Earth Spirit
2
Забрана
Magnus
4
Забрана
Tusk
6
Забрана
Grimstroke
8
Забрана
Elder Titan
10
Забрана
Tidehunter
11
Забрана
10452
Западна Европа
37:42
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост | 1st Pick |
Lich
1
Избор
Tusk
4
Избор
Batrider
6
Избор
Terrorblade
8
Избор
Pugna
9
Избор
Meepo
1
Забрана
Timbersaw
3
Забрана
Skywrath Mage
5
Забрана
Dark Seer
7
Забрана
Juggernaut
9
Забрана
Slark
12
Забрана
BOOM ID BOOM ID | Тама
Earth Spirit
2
Избор
Dazzle
3
Избор
Troll Warlord
5
Избор
Centaur Warrunner
7
Избор
Phantom Lancer
10
Избор
Magnus
2
Забрана
Medusa
4
Забрана
Io
6
Забрана
Outworld Devourer
8
Забрана
Anti-Mage
10
Забрана
Death Prophet
11
Забрана
10452
Западна Европа
33:02
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост | 1st Pick
Earth Spirit
1
Избор
Dark Seer
4
Избор
Brewmaster
6
Избор
Troll Warlord
8
Избор
Death Prophet
9
Избор
Meepo
1
Забрана
Timbersaw
3
Забрана
Tusk
5
Забрана
Anti-Mage
7
Забрана
Grimstroke
9
Забрана
Kunkka
12
Забрана
BOOM ID BOOM ID | Тама |
Lich
2
Избор
Centaur Warrunner
3
Избор
Juggernaut
5
Избор
Skywrath Mage
7
Избор
Lina
10
Избор
Magnus
2
Забрана
Medusa
4
Забрана
Io
6
Забрана
Outworld Devourer
8
Забрана
Terrorblade
10
Забрана
Pugna
11
Забрана
10452
Западна Европа
49:21
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама | 1st Pick |
Earth Spirit
1
Избор
Medusa
4
Избор
Bane
6
Избор
Centaur Warrunner
8
Избор
Ursa
9
Избор
Meepo
1
Забрана
Timbersaw
3
Забрана
Tusk
5
Забрана
Anti-Mage
7
Забрана
Monkey King
9
Забрана
Huskar
12
Забрана
BOOM ID BOOM ID | Светлост
Grimstroke
2
Избор
Tiny
3
Избор
Brewmaster
5
Избор
Slark
7
Избор
Pugna
10
Избор
Magnus
2
Забрана
Lich
4
Забрана
Io
6
Забрана
Dark Seer
8
Забрана
Juggernaut
10
Забрана
Death Prophet
11
Забрана
10452
Западна Европа
45:49
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама
Tusk
2
Избор
Tidehunter
3
Избор
Grimstroke
5
Избор
Juggernaut
7
Избор
Death Prophet
10
Избор
Beastmaster
2
Забрана
Dazzle
4
Забрана
Undying
6
Забрана
Spirit Breaker
8
Забрана
Elder Titan
10
Забрана
Pugna
11
Забрана
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas | Светлост | 1st Pick |
Io
1
Избор
Gyrocopter
4
Избор
Sven
6
Избор
Enigma
8
Избор
Outworld Devourer
9
Избор
Magnus
1
Забрана
Lich
3
Забрана
Tiny
5
Забрана
Medusa
7
Забрана
Keeper of the Light
9
Забрана
Huskar
12
Забрана
10452
Западна Европа
39:31
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама
Tusk
2
Избор
Tidehunter
3
Избор
Disruptor
5
Избор
Juggernaut
7
Избор
Tiny
10
Избор
Beastmaster
2
Забрана
Dazzle
4
Забрана
Undying
6
Забрана
Elder Titan
8
Забрана
Dark Seer
10
Забрана
Puck
11
Забрана
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas | Светлост | 1st Pick |
Io
1
Избор
Gyrocopter
4
Избор
Spirit Breaker
6
Избор
Nature's Prophet
8
Избор
Pugna
9
Избор
Magnus
1
Забрана
Lich
3
Забрана
Earth Spirit
5
Забрана
Medusa
7
Забрана
Keeper of the Light
9
Забрана
Huskar
12
Забрана
10452
Западна Европа
36:55
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама
Bane
2
Избор
Phoenix
3
Избор
Centaur Warrunner
5
Избор
Anti-Mage
7
Избор
Mirana
10
Избор
Visage
2
Забрана
Keeper of the Light
4
Забрана
Beastmaster
6
Забрана
Earth Spirit
8
Забрана
Nature's Prophet
10
Забрана
Slardar
11
Забрана
Gambit Esports Gambit Esports | Светлост | 1st Pick |
Dazzle
1
Избор
Medusa
4
Избор
Tusk
6
Избор
Monkey King
8
Избор
Puck
9
Избор
Magnus
1
Забрана
Io
3
Забрана
Lich
5
Забрана
Huskar
7
Забрана
Tidehunter
9
Забрана
Razor
12
Забрана
10452
Западна Европа
22:18
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост | 1st Pick
Keeper of the Light
1
Избор
Tusk
4
Избор
Tidehunter
6
Избор
Phantom Lancer
8
Избор
Monkey King
9
Избор
Visage
1
Забрана
Dazzle
3
Забрана
Beastmaster
5
Забрана
Juggernaut
7
Забрана
Anti-Mage
9
Забрана
Leshrac
12
Забрана
Gambit Esports Gambit Esports | Тама |
Nature's Prophet
2
Избор
Earth Spirit
3
Избор
Medusa
5
Избор
Undying
7
Избор
Timbersaw
10
Избор
Io
2
Забрана
Magnus
4
Забрана
Lich
6
Забрана
Dark Seer
8
Забрана
Slark
10
Забрана
Huskar
11
Забрана
10452
Западна Европа
35:04
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама |
Lich
2
Избор
Magnus
3
Избор
Dark Seer
5
Избор
Phantom Assassin
7
Избор
Outworld Devourer
10
Избор
Visage
2
Забрана
Keeper of the Light
4
Забрана
Beastmaster
6
Забрана
Bane
8
Забрана
Oracle
10
Забрана
Tidehunter
11
Забрана
Gambit Esports Gambit Esports | Светлост | 1st Pick
Io
1
Избор
Gyrocopter
4
Избор
Dazzle
6
Избор
Dragon Knight
8
Избор
Earth Spirit
9
Избор
Tusk
1
Забрана
Grimstroke
3
Забрана
Morphling
5
Забрана
Anti-Mage
7
Забрана
Juggernaut
9
Забрана
Razor
12
Забрана
10548
Исток САД
22:25
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама | 1st Pick |
Bane
1
Избор
Magnus
4
Избор
Troll Warlord
6
Избор
Dark Seer
8
Избор
Tiny
9
Избор
Pangolier
1
Забрана
Sven
3
Забрана
Dazzle
5
Забрана
Tusk
7
Забрана
Rubick
9
Забрана
Outworld Devourer
12
Забрана
Bad Juju Bad Juju | Светлост
Lich
2
Избор
Slardar
3
Избор
Grimstroke
5
Избор
Slark
7
Избор
Kunkka
10
Избор
Brewmaster
2
Забрана
Keeper of the Light
4
Забрана
Beastmaster
6
Забрана
Phantom Assassin
8
Забрана
Juggernaut
10
Забрана
Leshrac
11
Забрана
10548
Исток САД
28:55
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост |
Keeper of the Light
2
Избор
Brewmaster
3
Избор
Wraith King
5
Избор
Phantom Assassin
7
Избор
Sniper
10
Избор
Pangolier
2
Забрана
Sven
4
Забрана
Beastmaster
6
Забрана
Juggernaut
8
Забрана
Slark
10
Забрана
Phantom Lancer
11
Забрана
Bad Juju Bad Juju | Тама | 1st Pick
Dazzle
1
Избор
Bane
4
Избор
Rubick
6
Избор
Medusa
8
Избор
Tiny
9
Избор
Io
1
Забрана
Magnus
3
Забрана
Grimstroke
5
Забрана
Outworld Devourer
7
Забрана
Anti-Mage
9
Забрана
Pugna
12
Забрана
10548
Исток САД
39:43
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост |
Grimstroke
2
Избор
Lich
3
Избор
Sand King
5
Избор
Morphling
7
Избор
Skywrath Mage
10
Избор
Dazzle
2
Забрана
Vengeful Spirit
4
Забрана
Sven
6
Забрана
Dark Seer
8
Забрана
Oracle
10
Забрана
Kunkka
11
Забрана
BLUE PIKACHU BLUE PIKACHU | Тама | 1st Pick
Terrorblade
1
Избор
Rubick
4
Избор
Tusk
6
Избор
Elder Titan
8
Избор
Windranger
9
Избор
Io
1
Забрана
Undying
3
Забрана
Beastmaster
5
Забрана
Medusa
7
Забрана
Magnus
9
Забрана
Outworld Devourer
12
Забрана
10548
Исток САД
30:55
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама |
Undying
2
Избор
Rubick
3
Избор
Tidehunter
5
Избор
Medusa
7
Избор
Batrider
10
Избор
Dazzle
2
Забрана
Vengeful Spirit
4
Забрана
Terrorblade
6
Забрана
Anti-Mage
8
Забрана
Morphling
10
Забрана
Lich
11
Забрана
BLUE PIKACHU BLUE PIKACHU | Светлост | 1st Pick
Sven
1
Избор
Nature's Prophet
4
Избор
Troll Warlord
6
Избор
Kunkka
8
Избор
Brewmaster
9
Избор
Beastmaster
1
Забрана
Io
3
Забрана
Grimstroke
5
Забрана
Centaur Warrunner
7
Забрана
Magnus
9
Забрана
Huskar
12
Забрана
1 - 20 of 75