Лига
Резултат
Трајање
TEAM TEAM's Draft
Opposing Draft
10153
Кина
30:10
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама | 1st Pick
Brewmaster
1
Избор
Shadow Shaman
4
Избор
Witch Doctor
6
Избор
Terrorblade
8
Избор
Pangolier
9
Избор
Magnus
1
Забрана
Chen
3
Забрана
Shadow Demon
5
Забрана
Bane
7
Забрана
Earth Spirit
9
Забрана
Ember Spirit
12
Забрана
TNC Predator TNC Predator | Светлост |
Nature's Prophet
2
Избор
Troll Warlord
3
Избор
Oracle
5
Избор
Beastmaster
7
Избор
Outworld Devourer
10
Избор
Monkey King
2
Забрана
Keeper of the Light
4
Забрана
Batrider
6
Забрана
Razor
8
Забрана
Pugna
10
Забрана
Puck
11
Забрана
10153
Кина
23:46
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост |
Shadow Shaman
2
Избор
Batrider
3
Избор
Leshrac
5
Избор
Terrorblade
7
Избор
Bristleback
10
Избор
Nature's Prophet
2
Забрана
Dark Seer
4
Забрана
Ursa
6
Забрана
Nyx Assassin
8
Забрана
Pugna
10
Забрана
Puck
11
Забрана
FATE ESPORTS FATE ESPORTS | Тама | 1st Pick
Keeper of the Light
1
Избор
Lifestealer
4
Избор
Sven
6
Избор
Legion Commander
8
Избор
Ember Spirit
9
Избор
Monkey King
1
Забрана
Chen
3
Забрана
Brewmaster
5
Забрана
Troll Warlord
7
Забрана
Bane
9
Забрана
Razor
12
Забрана
10153
Кина
33:43
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост |
Brewmaster
2
Избор
Shadow Shaman
3
Избор
Nyx Assassin
5
Избор
Faceless Void
7
Избор
Queen of Pain
10
Избор
Nature's Prophet
2
Забрана
Dark Seer
4
Забрана
Ursa
6
Забрана
Undying
8
Забрана
Ember Spirit
10
Забрана
Bane
11
Забрана
FATE Esports FATE Esports | Тама | 1st Pick
Keeper of the Light
1
Избор
Batrider
4
Избор
Juggernaut
6
Избор
Kunkka
8
Избор
Tusk
9
Избор
Monkey King
1
Забрана
Chen
3
Забрана
Doom
5
Забрана
Vengeful Spirit
7
Забрана
Oracle
9
Забрана
Outworld Devourer
12
Забрана
10153
Кина
30:50
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост
Nature's Prophet
2
Избор
Monkey King
3
Избор
Earth Spirit
5
Избор
Faceless Void
7
Избор
Vengeful Spirit
10
Избор
Keeper of the Light
2
Забрана
Chen
4
Забрана
Troll Warlord
6
Забрана
Ursa
8
Забрана
Razor
10
Забрана
Tidehunter
11
Забрана
Room310 Room310 | Тама | 1st Pick |
Shadow Demon
1
Избор
Leshrac
4
Избор
Lifestealer
6
Избор
Puck
8
Избор
Doom
9
Избор
Pangolier
1
Забрана
Brewmaster
3
Забрана
Bounty Hunter
5
Забрана
Nyx Assassin
7
Забрана
Pugna
9
Забрана
Phoenix
12
Забрана
10153
Кина
1:00:02
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост |
Monkey King
2
Избор
Brewmaster
3
Избор
Rubick
5
Избор
Lifestealer
7
Избор
Phoenix
10
Избор
Keeper of the Light
2
Забрана
Troll Warlord
4
Забрана
Chen
6
Забрана
Ursa
8
Забрана
Juggernaut
10
Забрана
Ember Spirit
11
Забрана
Room310 Room310 | Тама | 1st Pick
Shadow Demon
1
Избор
Leshrac
4
Избор
Tiny
6
Избор
Razor
8
Избор
Slardar
9
Избор
Nature's Prophet
1
Забрана
Pangolier
3
Забрана
Bounty Hunter
5
Забрана
Batrider
7
Забрана
Nyx Assassin
9
Забрана
Pugna
12
Забрана
10153
Кина
33:35
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама | 1st Pick
Keeper of the Light
1
Избор
Ember Spirit
4
Избор
Bane
6
Избор
Troll Warlord
8
Избор
Pangolier
9
Избор
Bounty Hunter
1
Забрана
Nature's Prophet
3
Забрана
Shadow Demon
5
Забрана
Oracle
7
Забрана
Juggernaut
9
Забрана
Outworld Devourer
12
Забрана
The Final Tribe The Final Tribe | Светлост |
Nyx Assassin
2
Избор
Leshrac
3
Избор
Lion
5
Избор
Ursa
7
Избор
Shadow Fiend
10
Избор
Lifestealer
2
Забрана
Monkey King
4
Забрана
Chen
6
Забрана
Brewmaster
8
Забрана
Tidehunter
10
Забрана
Magnus
11
Забрана
10153
Кина
42:05
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост |
Brewmaster
2
Избор
Monkey King
3
Избор
Shadow Shaman
5
Избор
Vengeful Spirit
7
Избор
Faceless Void
10
Избор
Bounty Hunter
2
Забрана
Nature's Prophet
4
Забрана
Keeper of the Light
6
Забрана
Lifestealer
8
Забрана
Leshrac
10
Забрана
Magnus
11
Забрана
The Final Tribe The Final Tribe | Тама | 1st Pick
Shadow Demon
1
Избор
Batrider
4
Избор
Tiny
6
Избор
Troll Warlord
8
Избор
Razor
9
Избор
Bane
1
Забрана
Ursa
3
Забрана
Chen
5
Забрана
Nyx Assassin
7
Забрана
Oracle
9
Забрана
Pugna
12
Забрана
10153
Кина
46:52
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост | 1st Pick
Bloodseeker
2
Избор
Chen
5
Избор
Chaos Knight
1
Избор
Batrider
3
Избор
Slardar
4
Избор
Nature's Prophet
1
Забрана
The Final Tribe The Final Tribe | Тама |
Bristleback
3
Избор
Tiny
4
Избор
Clockwerk
6
Избор
Shadow Shaman
2
Избор
Zeus
7
Избор
10153
Кина
46:41
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост | 1st Pick
Clinkz
1
Избор
Kunkka
4
Избор
Tusk
6
Избор
Underlord
2
Избор
Bristleback
3
Избор
The Final Tribe The Final Tribe | Тама |
Slark
2
Избор
Crystal Maiden
3
Избор
Windranger
5
Избор
Weaver
1
Избор
Shadow Shaman
4
Избор
10153
Кина
32:42
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама | 1st Pick
Enigma
1
Избор
Ember Spirit
4
Избор
Lion
6
Избор
Viper
8
Избор
Troll Warlord
9
Избор
Chen
1
Забрана
Bane
3
Забрана
Brewmaster
5
Забрана
Oracle
7
Забрана
Spectre
9
Забрана
Outworld Devourer
12
Забрана
Непознато | Светлост |
Pangolier
2
Избор
Rubick
3
Избор
Ursa
5
Избор
Abaddon
7
Избор
Alchemist
10
Избор
Nature's Prophet
2
Забрана
Monkey King
4
Забрана
Keeper of the Light
6
Забрана
Lifestealer
8
Забрана
Batrider
10
Забрана
Puck
11
Забрана
10153
Кина
34:57
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост
Keeper of the Light
2
Избор
Brewmaster
3
Избор
Troll Warlord
5
Избор
Tiny
7
Избор
Doom
10
Избор
Chen
2
Забрана
Earth Spirit
4
Забрана
Bane
6
Забрана
Leshrac
8
Забрана
Viper
10
Забрана
Timbersaw
11
Забрана
Непознато | Тама | 1st Pick |
Nature's Prophet
1
Избор
Pangolier
4
Избор
Rubick
6
Избор
Juggernaut
8
Избор
Outworld Devourer
9
Избор
Monkey King
1
Забрана
Lifestealer
3
Забрана
Enigma
5
Забрана
Ursa
7
Забрана
Ember Spirit
9
Забрана
Pugna
12
Забрана
10646
Исток САД
41:33
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама | 1st Pick
Keeper of the Light
1
Избор
Lifestealer
4
Избор
Oracle
6
Избор
Visage
8
Избор
Pangolier
9
Избор
Chen
1
Забрана
Shadow Shaman
3
Забрана
Nature's Prophet
5
Забрана
Ursa
7
Забрана
Bane
9
Забрана
Bristleback
12
Забрана
Flying Penguins Flying Penguins | Светлост |
Ember Spirit
2
Избор
Outworld Devourer
3
Избор
Vengeful Spirit
5
Избор
Enigma
7
Избор
Monkey King
10
Избор
Viper
2
Забрана
Lich
4
Забрана
Brewmaster
6
Забрана
Nyx Assassin
8
Забрана
Puck
10
Забрана
Doom
11
Забрана
10646
Исток САД
48:59
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост
Keeper of the Light
2
Избор
Ursa
3
Избор
Ember Spirit
5
Избор
Lion
7
Избор
Sven
10
Избор
Viper
2
Забрана
Chen
4
Забрана
Shadow Shaman
6
Забрана
Earth Spirit
8
Забрана
Oracle
10
Забрана
Batrider
11
Забрана
Flying Penguins Flying Penguins | Тама | 1st Pick |
Nature's Prophet
1
Избор
Outworld Devourer
4
Избор
Dark Willow
6
Избор
Phantom Assassin
8
Избор
Night Stalker
9
Избор
Lich
1
Забрана
Brewmaster
3
Забрана
Phoenix
5
Забрана
Pugna
7
Забрана
Puck
9
Забрана
Dark Seer
12
Забрана
10646
Исток САД
28:03
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама | 1st Pick |
Viper
1
Избор
Brewmaster
4
Избор
Phoenix
6
Избор
Faceless Void
8
Избор
Kunkka
9
Избор
Ursa
1
Забрана
Shadow Shaman
3
Забрана
Leshrac
5
Забрана
Rubick
7
Забрана
Nyx Assassin
9
Забрана
Timbersaw
12
Забрана
Team Xolotl Team Xolotl | Светлост
Warlock
2
Избор
Lycan
3
Избор
Pangolier
5
Избор
Crystal Maiden
7
Избор
Clinkz
10
Избор
Enigma
2
Забрана
Visage
4
Забрана
Keeper of the Light
6
Забрана
Ember Spirit
8
Забрана
Bristleback
10
Забрана
Winter Wyvern
11
Забрана
10646
Исток САД
28:29
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост
Bane
2
Избор
Troll Warlord
3
Избор
Pugna
5
Избор
Nyx Assassin
7
Избор
Monkey King
10
Избор
Keeper of the Light
2
Забрана
Shadow Shaman
4
Забрана
Viper
6
Забрана
Shadow Demon
8
Забрана
Rubick
10
Забрана
Huskar
11
Забрана
Team Xolotl Team Xolotl | Тама | 1st Pick |
Ursa
1
Избор
Leshrac
4
Избор
Phoenix
6
Избор
Vengeful Spirit
8
Избор
Lycan
9
Избор
Enigma
1
Забрана
Visage
3
Забрана
Magnus
5
Забрана
Brewmaster
7
Забрана
Batrider
9
Забрана
Ember Spirit
12
Забрана
10646
Исток САД
33:48
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама | 1st Pick
Enigma
1
Избор
Lion
4
Избор
Morphling
6
Избор
Pangolier
8
Избор
Lycan
9
Избор
Lifestealer
1
Забрана
Outworld Devourer
3
Забрана
Chen
5
Забрана
Spectre
7
Забрана
Bane
9
Забрана
Leshrac
12
Забрана
Flying Penguins Flying Penguins | Светлост |
Viper
2
Избор
Shadow Shaman
3
Избор
Ember Spirit
5
Избор
Elder Titan
7
Избор
Kunkka
10
Избор
Lich
2
Забрана
Magnus
4
Забрана
Brewmaster
6
Забрана
Batrider
8
Забрана
Monkey King
10
Забрана
Ursa
11
Забрана
10646
Исток САД
25:04
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост
Enigma
2
Избор
Ember Spirit
3
Избор
Bane
5
Избор
Troll Warlord
7
Избор
Necrophos
10
Избор
Lifestealer
2
Забрана
Outworld Devourer
4
Забрана
Keeper of the Light
6
Забрана
Phantom Assassin
8
Забрана
Rubick
10
Забрана
Sven
11
Забрана
Flying Penguins Flying Penguins | Тама | 1st Pick |
Chen
1
Избор
Monkey King
4
Избор
Shadow Shaman
6
Избор
Spectre
8
Избор
Viper
9
Избор
Lich
1
Забрана
Magnus
3
Забрана
Brewmaster
5
Забрана
Phoenix
7
Забрана
Batrider
9
Забрана
Doom
12
Забрана
10733
Исток САД
34:37
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост
Brewmaster
2
Избор
Phoenix
3
Избор
Oracle
5
Избор
Ursa
7
Избор
Death Prophet
10
Избор
Outworld Devourer
2
Забрана
Phantom Assassin
4
Забрана
Lifestealer
6
Забрана
Terrorblade
8
Забрана
Keeper of the Light
10
Забрана
Tiny
11
Забрана
Flying Penguins Flying Penguins | Тама | 1st Pick |
Sven
1
Избор
Dark Seer
4
Избор
Shadow Shaman
6
Избор
Luna
8
Избор
Monkey King
9
Избор
Visage
1
Забрана
Magnus
3
Забрана
Lich
5
Забрана
Juggernaut
7
Забрана
Faceless Void
9
Забрана
Huskar
12
Забрана
10733
Исток САД
40:01
TEAM TEAM TEAM TEAM | Тама
Beastmaster
2
Избор
Brewmaster
3
Избор
Shadow Shaman
5
Избор
Juggernaut
7
Избор
Monkey King
10
Избор
Outworld Devourer
2
Забрана
Phantom Assassin
4
Забрана
Terrorblade
6
Забрана
Tidehunter
8
Забрана
Timbersaw
10
Забрана
Doom
11
Забрана
Flying Penguins Flying Penguins | Светлост | 1st Pick |
Sven
1
Избор
Lifestealer
4
Избор
Keeper of the Light
6
Избор
Tiny
8
Избор
Chen
9
Избор
Visage
1
Забрана
Magnus
3
Забрана
Lich
5
Забрана
Faceless Void
7
Забрана
Ursa
9
Забрана
Ember Spirit
12
Забрана
10733
Исток САД
39:45
TEAM TEAM TEAM TEAM | Светлост |
Beastmaster
2
Избор
Phoenix
3
Избор
Lich
5
Избор
Faceless Void
7
Избор
Kunkka
10
Избор
Terrorblade
2
Забрана
Phantom Assassin
4
Забрана
Outworld Devourer
6
Забрана
Tidehunter
8
Забрана
Doom
10
Забрана
Ember Spirit
11
Забрана
Flying Penguins Flying Penguins | Тама | 1st Pick
Sven
1
Избор
Juggernaut
4
Избор
Keeper of the Light
6
Избор
Dark Seer
8
Избор
Queen of Pain
9
Избор
Magnus
1
Забрана
Brewmaster
3
Забрана
Visage
5
Забрана
Ursa
7
Забрана
Lifestealer
9
Забрана
Puck
12
Забрана
1 - 20 of 109